Få resultat av manuella kvalitetssäkringar

Med hjälp av en manuell kvalitetssäkring kan du säkerställa att den digitala informationen stämmer överens med det fysiska varuprovet.

Vi, som tredje part, säkerställer kvaliteten av den digitala produktinformationen på förpackningar.

En kvalitetssäkring möjliggör:
  • Rätt information till butik, hylla, lager, webb och konsument
  • Effektiv lagerhantering
  • Förbättrad logistik med optimerade transporter.

På sikt kan det ge sänkta ledtider för lansering av nya produkter, ökat konsumentförtroende och ökad försäljning.

Det är ditt val om du vill ta emot kvalitetssäkrad information från dina kunder/leverantörer, samt vilka produkter som ska kvalitetssäkras. I validoo Q-lab får du som mottagare en statusrapport efter utförd kvalitetssäkring.

Övrig information:
Bli kund
  • Kontakta oss så hjälper vi dig komma igång. Skicka ett e-postmeddelande till: offert@gs1.se, och vi återkommer till dig!