Fotografering

Tilläggstjänster

FOTOGRAFERING RETAIL

 

FOTOGRAFERING RETAIL

Säljande produktbilder av högsta kvalitet till dina fysiska och digitala säljkanaler. Alla våra bilder är tagna i en fotostudio av professionella fotografer.

 

PASSAR DIG SOM VILL HA:

  • Produktbilder för marknadsföring och planogram tagna av professionella fotografer.
  • Redigering, urklippsbanor och uppladdning i
    Validoo MediaStore.

INNEHÅLL

1 marknadsbild

1-3 planogrambilder

FOTOGRAFERING & REDIGERING

JA

FÖLJER GS1-BILDSTANDARD

JA

KVALITETSSÄKRING

JA

UPPLADDNING I MEDIASTORE

JA

SE KUNDLISTA

Se lista på mottagare MEDIA

FOTOMANUAL

Vi utgår från fördefinierade fotograferingsvinklar för

 

respektive förpackningstyp. I manualen nedan finns bildexempel som visar hur vi fotograferar olika produkter och förpackningar.

 

Fotograferingsmanual för Retail

AVGIFT

FOTOGRAFERING

830 kr/produkt

TILLÄGG

FOTOGRAFERING EXPRESS 48H

1990 kr/produkt

REDIGERING - DATUMSTÄMPLAR ETC.

250 kr/bild

REDIGERING - RETUSCH AV GLAS

400 kr/bild

EXTRA MARKNADSBILD

offert

RETUSCHERING (AVANCERAD)

800 kr/h