3. Hur ska jag skicka kyl- och frysvaror till Validoo Q-lab?

Vissa kyl- och frysvaror behöver skickas med kyltransport så att inte vikt eller mått förändras under transporten om innehållet smälter. Både konsument- och ytterförpackning för kyl- och frysvaror måste, precis som andraprodukter, skickas till Validoo Q-lab för manuell kvalitetssäkring.