24. Hur lång tid har jag på mig att lägga omorder?

Omorder måste läggas inom 4 veckor efter att man fått sitt resultat. Observera att om det underkända resultatet berör streckkod, vikt eller mått bör man lägga omordern inom 14 dagar. Detta eftersom Validoo behåller varuprovet i 14 dagar om felet beror på streckkod, vikt eller mått.