19. Jag har testskannat mina streckkoder i en butik, utan problem. Varför godkänns inte streckkoden?

En skanner är programmerad för att hitta data, även om streckkoden innehåller fel eller tryckdefekter. Det innebär att en skanner i vissa fall kan läsa en streckkod, trots att streckkoden innehåller fel. Om streckkoden har defekter innebär det att det finns en risk att skannern tolkar informationen fel. Det kan leda till att skannern läser fel artikelnummer och förväxlar två produkter med varandra.

Vi kontrollerar streckkoden med hjälp av en verifieringsutrustning som visar om streckkoden följer GS1s standard. Om streckkoden följer standarden kan du vara säker på att streckkoden kommer att kunna läsas av alla skannrar och att informationen kommer att tolkas på rätt sätt.