18. Varför får min streckkod läsbarhet A från min streckkodsleverantör när Validoo Q-lab ger F eller NR (not readable)?

Validoo Q-lab läser streckkoden när den är placerad på varuprovet, till skillnad från en streckkodsleverantör som ofta läser en etikett på en plan yta. Vi kvalitetssäkrar inte placeringen av streckkoden, men vi säkerställer att den går att läsa av där den är placerad.

Exempel på placeringar som gör att streckkoden blir svår eller omöjlig att läsa:

  • Skadad etikett på varuprovet
  • Smutsig etikett, orsakat av en till exempel dålig utskrift, som gett ett smutsigt resultat med fläckar eller ofrivilliga streck på streckkoden 
  • Ojämnt underlag (wellpapp, knöglig plast)
  • Nära en söm eller över en kant

Om du vill få hjälp av streckkodsleverantören att bedöma hur streckkodens placering påverkar läsbarheten så behöver de ett varuprov eller en bild. Använd gärna bilden på varuprovet som du kan hämta på Validoo Q-lab när du loggar in på kundportalen MyValidoo.