14. Hur kvalitetssäkras Ingrediensförteckning (T4088)?

Validoo Q-lab ger ett godkänt resultat när texten i artikelinformationen (T4088) överensstämmer med texten på förpackningen. Vi kontrollerar ett 1:1 förhållande. Är det på förpackningen angivet blandspråk, till exempel svenska/norska/danska, så är det den text som skall finnas i artikelinformationen.

Läs mer i kvalitetssäkringsreglerna.