12. Vad ingår i den manuella kvalitetssäkringen av livsmedelsinformation?

När Validoo Q-lab kvalitetssäkrar livsmedelsinformation säkerställer vi att termerna nedan stämmer överens med märkningen på förpackningen. Vi går på ett 1:1 förhållande.Validoo Q-lab kvalitetssäkrar endast om förpackningen är märkt med motsvarande information.

Validoo Q-lab kontrollerar följande termer:

 • Antal portioner (T4092)
 • Antal minsta enheter i förpackningen (T4036)
 • Maximala antalet minsta enheter i förpackningen (T4093)
 • Ingrediensförteckning (T4088)
 • Tillagningsstatus, kod (T4069)
 • Typ av intagsrekommendation (T4070)
 • Måttenhet, kod (T3780)
 • Näringsämne, kod (T4073)
 • Näringsämnesmängd (T4074)
 • Måttenhet, kod (T3780)
 • Andel av dagsintag (T4076)
 • Innehållsnivå (T4079)
 • Diettyp (T4066)
 • Måttprecision (T4075)
 • Allergentyp (T4078)
 • Basmängd för näringsdeklaration (T4072)