9. Vilken tolerans gäller för en produkts mått?

GS1s globala mätregler innehåller mätregler och toleranser för mått på konsument- och icke-konsumentartiklar.

För att avgöra vilka mätregler och toleranser som gäller för en produkt måste du först avgöra om produkt är en konsumentartikel eller inte eftersom mätregler och toleranser skiljer sig åt beroende på om produkten ska säljas till konsument eller inte. Därefter ska du avgöra vilken typ av förpackning som varuprovet har. Produktens förpackningstyp och om produkten är en konsumentartikel eller inte avgör vilka mätregler och vilka toleranser som gäller för produkten.