Vanliga frågor

 • 1. När ska jag skicka produkterna till Validoo Q-lab? Vad händer om jag skickar in en produkt för sent?

  Mottagaren behöver få information om nya produkter tidigt i lanseringsprocessen för att påbörja det interna arbetet. Kvalitetssäkringen är en del i deras utvärdering om produkten ska tas med i sortimentet eller inte. Normalt är det ett krav från mottagaren att de behöver den manuellt kvalitetssäkrade informationen senast sju veckor innan produkten ska lanseras, men det kan skilja sig beroende på vilket tidsfönster det gäller. För att vara säker kontakta din mottagare för att få mer information och se även i ECR:s tidsfönster.

  Läs mer på ECR:s hemsida

  Ledtiden för den manuella kontrollen är fem arbetsdagar från det att vi mottagit varuprov och artikelinformation. Behöver du rätta en order som fått NOK och lägga en omorder tar det ytterligare fem arbetsdagar.

 • 2. Hur många artikelnivåer behöver jag skicka till Validoo Q-lab?

  Vi rekommenderar att du frågar din mottagare vilka nivåer som ska kontrolleras i Q-lab. Vi tar inte emot varuprov som väger över 15 kg.

 • 3. Hur ska jag skicka kyl- och frysvaror till Validoo Q-lab?

  Vissa kyl- och frysvaror behöver skickas med kyltransport så att inte vikt eller mått förändras under transporten om innehållet smälter. Både konsument- och ytterförpackning för kyl- och frysvaror måste, precis som andraprodukter, skickas till Validoo Q-lab för manuell kvalitetssäkring.

 • 4. Ska jag skicka in en returlåda/SRS om mina produkter ligger i en sådan?

  Det räcker att du skickar en konsumentförpackning och etiketten som ska sitta på SRS-lådan.

 • 5. Kan jag få tillbaka mina varuprover?

  Ja, om du har bifogat en retursedel (förbetald retur via Posten företagspaket eller annan transport- eller budfirma) och står själv för returkostnaden. Tänk på att den manuella kvalitetssäkringen utförs i rumstemperatur, vilket kan påverka kyl- och frysvaror.

 • 6. Varför ska jag kvalitetssäkra en stor skinka som säljs i charken?

  Det är alltid leverantören och mottagaren som kommer överens om ett varuprov ska manuellt kvalitetssäkras. Validoo Q-lab avgör inte vilka varuprov som ska skickas till oss. Vi utför kvalitetssäkringen av de varuprover som anländer till oss.

 • 7. Hur gör jag för att lägga en order i Validoo Q-lab?

  Du lägger en order i kundportalen MyValidoo. När du har loggat in i MyValidoo kan du ladda ner en användarmanual om du behöver hjälp med att lägga en order.

 • 8. När är ett varuprov klart för manuell kvalitetssäkring?

  Ett varuprov är klart för manuell kvalitetssäkring när Validoo Q-lab har fått in din order och ett varuprov med tillhörande information. Artikelinformationen måste skickas in via Validoo Item. Varuprovets GTIN (GS1-artikelnummer) matas in i ett IT-system och matchas med mottagen artikelinformation, därefter hamnar artikeln i en kö. I kösystemet tillämpar vi först in, först ut.

 • 9. Vilken tolerans gäller för en produkts mått?

  GS1s globala mätregler innehåller mätregler och toleranser för mått på konsument- och icke-konsumentartiklar.

  För att avgöra vilka mätregler och toleranser som gäller för en produkt måste du först avgöra om produkt är en konsumentartikel eller inte eftersom mätregler och toleranser skiljer sig åt beroende på om produkten ska säljas till konsument eller inte. Därefter ska du avgöra vilken typ av förpackning som varuprovet har. Produktens förpackningstyp och om produkten är en konsumentartikel eller inte avgör vilka mätregler och vilka toleranser som gäller för produkten.

 • 10. När blir mitt varuprov kvalitetssäkrat manuellt?

  Validoo Q-lab har ett kösystem där vi tillämpar "först in, först ut". Det betyder att när ett varuprov har matchats mot rätt artikelinformation och är klar att kvalitetssäkras, hanteras det i tidsordning. Det är inte möjligt att få gå före i kön, och alla varuprover hamnar i samma kö.

  Samma kösystem används oberoende av om det är första eller andra gången ett varuprov skickas till Validoo Q-lab.

 • 11. Vad kostar det att manuellt kvalitetssäkra livsmedelsinformation?

  Det är en avgift för att manuellt kvalitetssäkra livsmedelsinformation och en avgift för artikelinformation. Läs mer om avgifterna för Validoo Q-lab.

 • 12. Vad ingår i den manuella kvalitetssäkringen av livsmedelsinformation?

  När Validoo Q-lab kvalitetssäkrar livsmedelsinformation säkerställer vi att termerna nedan stämmer överens med märkningen på förpackningen. Vi går på ett 1:1 förhållande.Validoo Q-lab kvalitetssäkrar endast om förpackningen är märkt med motsvarande information.

  Validoo Q-lab kontrollerar följande termer:

  • Antal portioner (T4092)
  • Antal minsta enheter i förpackningen (T4036)
  • Maximala antalet minsta enheter i förpackningen (T4093)
  • Ingrediensförteckning (T4088)
  • Tillagningsstatus, kod (T4069)
  • Typ av intagsrekommendation (T4070)
  • Måttenhet, kod (T3780)
  • Näringsämne, kod (T4073)
  • Näringsämnesmängd (T4074)
  • Måttenhet, kod (T3780)
  • Andel av dagsintag (T4076)
  • Innehållsnivå (T4079)
  • Diettyp (T4066)
  • Måttprecision (T4075)
  • Allergentyp (T4078)
  • Basmängd för näringsdeklaration (T4072)
 • 13. Vilka typer av produkter kan jag manuellt kvalitetssäkra livsmedelsinformation för?

  Validoo Q-lab kvalitetssäkrar livsmedelsinformation för livsmedel, det vill säga mat och dryck, och inte för kosmetik, djurmat eller kemtekniska produkter som till exempel munvatten eller tandkräm.

 • 14. Hur kvalitetssäkras Ingrediensförteckning (T4088)?

  Validoo Q-lab ger ett godkänt resultat när texten i artikelinformationen (T4088) överensstämmer med texten på förpackningen. Vi kontrollerar ett 1:1 förhållande. Är det på förpackningen angivet blandspråk, till exempel svenska/norska/danska, så är det den text som skall finnas i artikelinformationen.

  Läs mer i kvalitetssäkringsreglerna.

 • 15. Kan jag skicka tryckoriginal och streckkoder i pdf-format till Validoo Q-lab?

  Nej, Validoo Q-lab tar inte emot streckkodsetiketter via e-post utan endast i utskrivet format. Lösa tryckoriginal och etiketter godkänns endast som komplement till varuprover som är märkta som prototyp eller befintlig identisk artikel. Om en streckkod inte kan läsas på ett produktionsprov, behöver du åtgärda felet och skicka in ett nytt produktionsprov. Produktionsprovet behöver inte fyllas med innehåll om endast streckkoden ska bedömas.

 • 16. Kan jag använda en annan streckkodsleverantör för att verifiera streckkoden och använda detta resultat i Validoo Q-lab?

  Ja, men följande kriterier måste uppfyllas:

  • Att ISO-certifierad verifieringsutrustning (ISO/IEC 15426-1) har använts
  • Att streckkoden har verifierats enligt "ISO/IEC 15416”
  • Att streckkoden uppfyller GS1 General Specifications
  • Att streckkoden innehåller samma GTIN som inskickat till Validoo Q-lab
  • Att streckkoden är ett produktionsprov

  Företaget som har utfört verifieringen måste skicka en verifieringsrapport och ett fotografi på den verifierade streckkoden till kundservice@gs1.se för att resultatet ska tas emot av Validoo Q-lab. Fotografiet av streckkoden behövs för att kunna verifiera att streckkoden inte är en prototyp.

 • 17. Ska även palletiketten skickas med när en produkt ska kvalitetssäkras manuellt?

  Nej, palletiketten behöver inte skickas med när en produkt ska kvalitetssäkras. Vi tar inte emote pallar eller varor som väger mer än 15 kg. Vill du kvalitetssäkra palletiketten kan den skickas till GS1s barcodecheck.

 • 18. Varför får min streckkod läsbarhet A från min streckkodsleverantör när Validoo Q-lab ger F eller NR (not readable)?

  Validoo Q-lab läser streckkoden när den är placerad på varuprovet, till skillnad från en streckkodsleverantör som ofta läser en etikett på en plan yta. Vi kvalitetssäkrar inte placeringen av streckkoden, men vi säkerställer att den går att läsa av där den är placerad.

  Exempel på placeringar som gör att streckkoden blir svår eller omöjlig att läsa:

  • Skadad etikett på varuprovet
  • Smutsig etikett, orsakat av en till exempel dålig utskrift, som gett ett smutsigt resultat med fläckar eller ofrivilliga streck på streckkoden 
  • Ojämnt underlag (wellpapp, knöglig plast)
  • Nära en söm eller över en kant

  Om du vill få hjälp av streckkodsleverantören att bedöma hur streckkodens placering påverkar läsbarheten så behöver de ett varuprov eller en bild. Använd gärna bilden på varuprovet som du kan hämta på Validoo Q-lab när du loggar in på kundportalen MyValidoo.

 • 19. Jag har testskannat mina streckkoder i en butik, utan problem. Varför godkänns inte streckkoden?

  En skanner är programmerad för att hitta data, även om streckkoden innehåller fel eller tryckdefekter. Det innebär att en skanner i vissa fall kan läsa en streckkod, trots att streckkoden innehåller fel. Om streckkoden har defekter innebär det att det finns en risk att skannern tolkar informationen fel. Det kan leda till att skannern läser fel artikelnummer och förväxlar två produkter med varandra.

  Vi kontrollerar streckkoden med hjälp av en verifieringsutrustning som visar om streckkoden följer GS1s standard. Om streckkoden följer standarden kan du vara säker på att streckkoden kommer att kunna läsas av alla skannrar och att informationen kommer att tolkas på rätt sätt.

 • 20. Kan vi få kvalitetssäkringsrapporten skickad till flera e-postadresser på mitt företag?

  I dagsläget är det endast den som lagt en order som får en notifiering via e-post om att en manuell kvalitetssäkring är klar. Däremot kan alla som är aktiva användare av Validoo Q-labs tjänster hitta rapporter under fliken Resultat.

 • 21. Det ser ut som om jag har flera fakturarader för samma produkt. Vad beror det på?

  Validoo Q-lab tar betalt för varje kvalitetssäkrat GTIN och typ av manuell kvalitetssäkring. Om det gäller både artikelinformation och livsmedelsinformation för samma produkt (GTIN) blir det två avgifter.

 • 22. Vilken utrustning använder ni för att kvalitetssäkra och identfiera streckkoder?

  För att kontrollera streckkoden använder vi en Axicon 6025-S. För att läsa eller identifiera streckkoden använder vi oss utav Datalogic Type: Heron D130 black.

 • 23. Hur länge behåller Validoo Q-lab varuprover?

  För alla ordrar som blivit godkända gör Validoo sig av med varuprovet efter godkänt resultat. För ordrar som inte blivit godkända behåller Validoo varuprovet i 14 dagar om felet berör, streckkod, vikt eller mått. 

 • 24. Hur lång tid har jag på mig att lägga omorder?

  Omorder måste läggas inom 4 veckor efter att man fått sitt resultat. Observera att om det underkända resultatet berör streckkod, vikt eller mått bör man lägga omordern inom 14 dagar. Detta eftersom Validoo behåller varuprovet i 14 dagar om felet beror på streckkod, vikt eller mått.

 • 25. Min order har status Väntar på artikelinformation i Validoo Q-lab?

  Anledningen till att en order får status väntar på artikelinformation kan bero på flera olika anledningar. T.ex att ordern ligger under ett annat toppGtin än vad man skickar in för artikelinformation eller att man har lagt order från ett GLN och sedan skickar artikelinformation från ett annat. Kontakta kundservice om du behöver hjälp. Tänk på att kvalitetssäkringen inte kan påbörjas förrän artikelinformationen matchar ordern.
  Om ingen artikelinformation har matchat med ordern efter 4 veckor stängs ordern och Validoo gör sig av med varuprovet enligt önskemål; returneras, destrueras eller skänks till välgörenhet. 

 • 26. Jag har fått en faktura för Validoo Q-lab, vad avser fakturan?

  För tjänsten Validoo Q-lab gäller startavgift, årlig serviceavgift och kvalitetssäkringsavgift (per enskilt GS1-artikelnummer). Läs mer om priser och avtalsvillkor för Validoo Q-lab