Tjänstebeskrivning

Tjänstebeskrivningen beskriver vilka regelverk och standarder som Validoo Q-lab baseras på, vad som krävs för att bli kund till tjänsten samt hur tjänsten används.

 

Förutsättningar för användning av Validoo Q-lab

För leverantörer
 1. Ditt företag måste teckna avtal för Validoo Q-lab
 2. Ditt företag måste betala avgifterna för Validoo Q-lab enligt gällande avtal
 3. En order skall läggas via portalen MyValidoo för varje manuell kvalitetssäkring som ska utföras
 4. Fysiska varuprover, såsom produktionsprov eller prototyp, ska skickas till Validoo Q-lab på den adress som är tilldelad på följesedeln. Digitalt varuprov (tryckoriginal) bifogas vid orderläggning
 5. Fysiska varuprover som skickas till Validoo Q-lab ska märkas på rätt sätt och åtföljas av den ordersedel som man fått via MyValidoo
 6. Fysiska varuprover måste inkomma senast fem (5) arbetsdagar efter orderläggning. Detta är en förutsättning för att Validoo ska kunna säkerställa bemanning. En order aktiveras bara i Validoo Q-lab när varuprov och artikelinformation inkommit
 7. Artikelinformation ska skickas till Validoo Q-lab via Validoo Item. Validoo Q-lab kvalitetssäkrar endast artikelinformation som redan har validerats och godkänts av Validoo Item. Alla förutsättningar i tjänstebeskrivningen för Validoo Item gäller även för Validoo Q-lab
För mottagare
 1. Ditt företag måste ha tecknat avtal för Validoo Item, eftersom Validoo Q-lab är en tilläggstjänst till Validoo Item. Alla förutsättningar i tjänstebeskrivningen för Validoo Item gäller även för Validoo Q-lab
 2. Ditt företag måste teckna avtal för Validoo Q-lab
 3. Ditt företag måste följa villkoren och betala avgifterna enligt gällande avtal för Validoo Q-lab

Så fungerar Validoo Q-lab

 1. Validoo Q-lab kvalitetssäkrar artikelinformation genom att jämföra informationen med ett inskickat produktionsprov, prototyp eller tryckoriginal
 2. Validoo Q-lab kvalitetssäkrar att ett antal termer i artikelinformationen för det inskickade varuprovet följer GS1:s gällande standard för Artikelinformation
 3. Ledtiden är högst fem arbetsdagar för den manuella kvalitetssäkringen, från det att Validoo Q-lab tagit emot order, artikelinformation och varuprov. (Om ordern inte blir godkänd vid första kvalitetssäkringen behöver ny order läggas och då tar det ytterligare fem arbetsdagar).
 4. För alla ordrar som blivit godkända gör Validoo sig av med varuprovet efter godkänt resultat. För ordrar som inte blivit godkända behåller Validoo varuprovet i 14 dagar om felet berör, streckkod, vikt eller mått. 
 5. Validoo Q-lab kan endast hantera ett varuprov som har en tillhörande order. Validoo Q-lab tar betalt för hantering av de varuprov som anländer och som saknar ordersedel eller inte är märkta med företagsnamn, GLN eller GTIN. Läs mer under Avgifter & avtal.

Detta får du som kund till Validoo Q-lab

För leverantörer
 1. Validoo Q-lab skickar en notifiering när resultatet är färdigt till den e-postadress som leverantören angivit via MyValidoo
 2. Validoo Q-lab skickar påminnelser via MyValidoo, till exempel när Validoo Q-lab saknar artikelinformation eller varuprov för en order
 3. En användare som är inloggad i Validoo Q-lab på MyValidoo kan göra följande:
 • Självadministrera användare
 • Lägga en order och skriva ut en följesedel med leveransadress
 • Vid orderläggning välja om man vill uppdatera sin artikelinformation eller inte
 • Vid orderläggning möjligheten att välja Q-lab Express om man vill få sitt resultat inom 24 timmar från det att Validoo mottager varuprov och artikelinformation
 • Läsa sina detaljerade rapporter från den manuella kvalitetssäkringen
 • Se status och följa historik för en manuell kvalitetssäkring
 • Titta på bilder på inskickade varuprov
 • Vid orderläggning välja hur varuprovet ska behandlas efter avslutad manuell kvalitetssäkring (till exempel att varuprovet ska skänkas till välgörande ändamål, skickas tillbaka eller kasseras)
 • Ta ut statistikrapporter
För mottagare
 1. Efter utförd manuell kvalitetssäkring skickar Validoo Q-lab en så kallad statusrapport. Validoo Q-lab skickar endast statusrapporter till ditt företag om ni mottagit motsvarande artikelinformation
 2. En användare som är inloggad i Validoo Q-lab på MyValidoo kan göra följande:
 • Självadministrera användare
 • Se status och följa historik för en manuell kvalitetssäkring
 • Se sammanfattning av resultat, OK eller NOK (not OK), per produkt och få information om mot vilket typ av varuprov resultatet är baserat på (produktionsprov, prototyp eller tryckoriginal)
 • Ta ut statistikrapporter
För alla kunder
 1. MyValidoo och Validoo Q-lab är tillgängligt dygnet runt, med undantag för planerade underhåll
 2. Kundservice har öppet måndag till fredag under kontorstid. Observera att support endast är tillgänglig för de användare som har gått GS1 Swedens avgiftsfria och webbaserande kurs ”Introduktion till Artikelinformation (VCD)”