Välj varuprov

Adam förklarar

Adam förklarar varuprovstyper i Validoo Q-lab.

Spela film

Välj mellan att:

  • Kvalitetssäkra information med hjälp av ett produktionsprov
  • Förhandsgranska information med hjälp av en prototyp, en variantgrundande artikel eller en befintlig identisk artikel

Vår rekommendation är att välja ett produktionsprov.

Produktionsprov

Ett produktionsprov är exakt det varuprov som du kommer att leverera till dina mottagare och därefter till konsument. Det vill säga det färdiga varuprovet.
För att se vilka parametrar som kvalitetssäkras för produktionsprov, se tabellen på sida 26-29 i kvalitetssäkringsreglerna.

Digitalt tryckoriginal – Endast för livsmedelsinformation

Om du endast ska kvalitetssäkra livsmedelsinformationen behöver du inte skicka in ett fysiskt varuprov utan det räcker med ett digitalt tryckoriginal. Ett digitalt tryckoriginal är produktens etikett/dekor/klädsel i dokumentformat. Dokumentet ska vara i PDF-format.

Förhandsgranska din produktinformation

En förhandsgranskning kan användas när du inte har tillgång till ditt färdiga produktionsprov. Det är alltid dina mottagare som avgör om informationen ska förhandsgranskas. Att förhandsgranska information innebär att Validoo Q-lab endast kvalitetssäkrar en begränsad mängd information. Därför finns det en risk att den förhandsgranskade informationen inte stämmer överens med den slutgiltiga. Det är viktigt att du alltid stämmer av med dina köpare om en förhandsgranskning ska göras. Vid förhandsgranskning av information bedöms din livsmedelsinformation automatiskt som ett produktionsprov.

Prototyp - Förhandsgranskning

En prototyp är ett fysiskt varuprov som är snarlikt den produkt som senare kommer att lanseras. Till exempel kanske du har en tom konsumentförpackning utan etikett eller inte har tillgång till rätt ytterförpackning ännu. Då kan du använda dig av varuprovstypen prototyp. Viktigt för prototyper är att rätt tryckoriginal ska skickas med för konsumentförpackningen samt märka upp ytterförpackningen med rätt GTIN (GS1-artikelnummer).
För att se vilka parametrar som kvalitetssäkras för prototyp, se tabellen på sida 26-29 kvalitetssäkringsreglerna.

Befintlig identisk artikel – Förhandsgranskning

Befintlig identisk artikel kan användas av exempelvis importörer som ska ta in produkter från en annan marknad och lansera i Sverige, men ännu inte har produkten översatt för den svenska marknaden. Produkten är densamma men har inte någon svensk dekor ännu. Den här varuprovstypen kan även användas om du ska lansera en produkt som är ny för den svenska marknaden men är en redan existerande produkt på en annan marknad. Observera att korrekt tryckoriginal ska skickas med produkten.
För att se vilka parametrar som kvalitetssäkras för befintlig identisk, se tabellen på sida 26-29 i kvalitetssäkringsreglerna.

Variantgrundande artikel - Förhandsgranskning

För variantgrundande artikel behöver du inte skicka in något fysiskt varuprov. Du hänvisar i stället till en tidigare godkänd mätning i Q-lab och bifogar ett elektroniskt tryckoriginal. Du bifogar då elektroniskt tryckoriginal för både konsumentartikel och etikett för ytterförpackning. Variantgrundande artikel används som varuprovstyp när du ska lansera en ny doft eller smak av en produkt som redan är lanserad på den svenska marknaden.

Observera: själva hänvisningen och val av produkt att hänvisa till görs i artikelinformationen fält, T3793 (GTIN) och T3794 (kodvärde: variantgrundande artikel). Observera att produkten du hänvisar till måste ha ett godkänt resultat i Validoo Q-lab mot produktionsprov efter den 13 maj 2016.

För att se vilka parametrar som kvalitetssäkras för variantgrundande artikel, se tabellen på sida 26-29 i kvalitetssäkringsreglerna.