När kvalitetssäkringarna är klara

Det tar upp till fem arbetsdagar innan de manuella kvalitetssäkringarna är klara. Du får ett e-postmeddelande kvalitetssäkringen är klar. Resultatet kan vara:

  • OK – Godkänd. Den digitala informationen stämmer överens med varuprovet
  • NOK – Ej godkänd. Den digitala informationen skiljer sig från varuprovet mer än vad toleranserna tillåter. Om en term i informationen är felaktig, räknas hela kontrollen som ej godkänd
  • Varning – En term i den digitala informationen är formellt godkänd men har bedömts som orimlig eller konstig. Leverantören rekommenderas och uppmanas att titta närmare på denna term eller regel

De mottagare som ditt företag har aviserat produktinformationen till får en statusrapport. Rapporten visar det sammanställda resultatet, men inte resultaten för de enskilda kvalitetssäkringarna.