Kvalitetssäkra produktinformation

När du ska manuellt kvalitetssäkra produktinformation i Validoo Q-lab behöver du skicka ett varuprov till oss.

Du kan välja mellan att:

  • Kvalitetssäkra informationen med hjälp av ett produktionsprov
  • Förhandsgranska informationen med hjälp av en prototyp, en variantgrundande artikel eller en befintlig identisk artikel

Se Välj varuprov för mer detaljerad information om de olika varuprovstyperna.