Kvalitetssäkra läkemedel

Validoo Q-lab har partihandelstillstånd från Läkemedelsverket, vilket betyder att vi kan ta emot och manuellt kvalitetssäkra information för läkemedel.

Tillståndet tillåter inte att vi returnerar varuprover, utan vi destruerar alla läkemedel efter att vi har kontrollerat dem. Kvalitetssäkringen görs på samma sätt som för övriga produkter.