Förhandsgranska produktinformation

Att förhandsgranska produktinformation innebär att Validoo Q-lab endast kvalitetssäkrar en begränsad mängd information. I Kvalitetssäkringsregler för Validoo Q-lab beskrivs vad som ingår i de manuella kvalitetssäkringarna.

Om informationen endast förhandsgranskas, och inte kvalitetssäkras, finns det en risk att informationen inte stämmer överens med den produkt som ska lanseras. Det är leverantören som avgör om informationen ska förhandsgranskas.

En förhandsgranskning bör alltid kompletteras med en kvalitetssäkring av ett produktionsprov.

Det är möjligt att förhandsgranska information med hjälp av någon av dessa varuprovstyper:

 • Prototyp
 • Variantgrundande artikel
 • Befintlig identisk artikel

Prototyp

En prototyp är ett fysiskt varuprov som är snarlik den produkt som ska lanseras. För en prototyp gäller:

 • Varuprovet ska vara en ytterförpackning med rätt antal inneliggande konsumentartiklar
 • Dimensionerna för varuprovet ska stämma överens med den produkt som ska lanseras
 • Vikten för varuprovet behöver inte stämma överens med den produkt som ska lanseras
 • Varuprovet behöver inte vara märkt med rätt GTIN, men det behöver vara uppmärkt så att vi kan para ihop dina produkter med rätt information
 • Ett tryckoriginal i pappersformat för konsumentartiklarna och en etikett med GTIN för ytterförpackningen ska skickas tillsammans med varuprovet. Sätt fast tryckoriginalet och etiketten på varuprovet med till exempel tejp så att det är tydligt vilket varuprov de hör ihop med

Variantgrundande artikel

En variantgrundande artikel är en variant av den produkt som ska lanseras. Den produkt som ska lanseras kan till exempel vara en ny smak av en befintlig läsksort. Den befintliga läsksorten är den variantgrundande artikeln. För en variantgrundande artikel gäller:

 • Hänvisning till den variantgrundande artikeln ska göras med term ”T4013 Variantgrundande artikel, GTIN” i produktinformation för den produkt som ska lanseras
 • Iformationen för den variantgrundande artikeln ska innehålla samma varumärke som den produkt som ska lanseras och vara kontrollerad efter den 2 september 2013 med godkänt resultat för ett produktionsprov
 • Varuprovet är ett elektroniskt tryckoriginal (pdf) som ska bifogas vid orderläggning i MyValidoo

Befintlig identisk artikel

En befintlig identisk artikel är en produkt som, förutom dekor, text eller streckkod på förpackningen, är identisk med den produkt som ska lanseras. Produkten kan vara en produkt från en annan marknad eller en ny smak av en variant som inte tidigare varit kontrollerad. För en befintlig identisk artikel gäller:

 • Varuprovet ska vara en ytterförpackning med rätt antal inneliggande konsumentartiklar
 • Dimensioner och mått för varuprovet ska stämma överens med den produkt som ska lanseras
 • Varuprovet behöver inte vara märkt med rätt GTIN

Ett tryckoriginal i pappersformat för konsumentartiklarna och en etikett med GTIN för ytterförpackningen ska skickas tillsammans med varuprovet. Sätt fast tryckoriginalet och etiketten på varuprovet med till exempel tape så att det är tydligt vilket varuprov de hör ihop med.