ECR-Tidsfönster

Inom den svenska dagligvarubranschen används rekommendationen ECR-Tidsfönster vid lansering av nya produkter. Enligt rekommendationen behöver din mottagare sju veckor för att förbereda lanseringen.

Om kontrollen blir underkänd behövs mer tid för att rätta produktinformationen och upprepa proceduren. Det är alltid ditt ansvar som leverantör att informationen är godkänd i tid, för att din mottagare ska kunna förbereda lanseringen.