Kontrollera streckkoder

I Validoo Q-lab säkerställer vi bland annat att streckkoden på varuprovet är läsbar. GS1 BarcodeCheck gör en mer omfattande analys. Om du får ett ej godkänt resultat i Validoo Q-lab kan du använda GS1 BarcodeCheck för att få ett utförligt svar på vad som är fel och förslag på åtgärder för att rätta felen. 

Kontroll av streckkoden i GS1 BarcodeCheck

Streckkodens läsbarhet påverkas av streckkodens placering på varuprovet. Det innebär att streckkoden måste vara placerad på varuprovet för att Validoo Q-lab ska acceptera resultatet från GS1 BarcodeCheck.

Om du vill att GS1 BarcodeCheck ska vidarebefordra resultatet för din streckkod till Validoo Q-lab är det viktigt att detta framgår i beställningen till GS1 BarcodeCheck. Om det finns med i beställningen, så meddelar vi Validoo Q-lab när streckkoden är godkänd. Validoo Q-lab godkänner därefter kontrollen av streckkodens läsbarhet.

Olika resultat på streckkodskontrollerna

Du kan få olika resultat från Validoo Q-lab och GS1 BarcodeCheck om du har skickat in ett varuprov till Validoo Q-lab, men endast en etikett till GS1 BarcodeCheck. Om streckkoden till exempel är tryckt på en ojämn yta, runt en cylinder eller om streckkoden döljs av sträckfilm, tejp eller liknande så kommer läsbarheten att påverkas. Det gör att streckkoden kan få ej godkänd resultat i Validoo Q-lab trots att den har godkänts i GS1 BarcodeCheck.

Läs mer om GS1 BarcodeCheck på GS1 Swedens webbplats