11. Vi har några bilder som saknar urklippsbana. De har även synliga datummärkningar som behöver tas bort. Kan ni hjälpa oss med detta?

Ja, du beställer Kvalitetssäkring Bild PLUS och då ingår redigering. Se avgifter för Validoo MediaStore för detaljer.