8. Vad ska jag tänka på när jag skickar produkterna för fotografering?

Välj produkter som är i fint fotografiskt skick och utan datumstämplar. Om det finns datumstämplar så retuscherar vi bort dem (kostnad, se avgifterna för Validoo MediaStore). Tänk på att det för vissa förpackningstyper är bäst att fotografera produktionsprover, medan i andra fall är prototyper att föredra. Lägg tunga produkter längst ner så att inte ömtåliga förpackningar trycks ihop. Emballera väl runt och mellan produkterna så att det inte blir skavda eller nötta under transporten.