3. Vi vill teckna ett avtal med Validoo MediaStore. Behöver vi även teckna ett avtal med Validoo Item?

Ja, för att kunna använda dig av Validoo MediaStore måste du även ha ett avtal med Validoo Item.