18. Varför är det olika avgifter i vår faktura beträffande den årliga serviceavgiften?

Anledningen till att det är olika avgifter beror på den årliga serviceavgiften som baseras på nivåer. Du uppnår olika nivåer beroende på antalet GTIN med bilder som publiceras. Det resulterar i att det kan bli olika avgifter, för publicering av nya GTIN med bilder, i en och samma faktura.

Vi kan se på din faktura som ett exempel. Avgiften baseras på föregående års totala mängd GTIN med publicerade bilder i Validoo MediaStore, och faktureras i förskott i början av kalenderåret. För nya GTIN med publicerade bilder skickas en månadsfaktura. Läs mer om dem i fråga 17.

Det första antalet GTIN med publicerade bilder har avgiften 295 SEK per GTIN med publicerade bilder (från 0 till 75) och de efterföljande 50 hamnar på 180 SEK per GTIN med publicerade bilder (för antalet 76 till 150). Vi räknar ut summan enligt följande: (75*295) + (50*180) = 31 125 SEK för 125 GTIN med publicerade bilder.

Läs mer om den årliga serviceavgiften, och se de olika avgiftsnivåerna, i Avgifter & Avtal

Exempel