17. Varför får jag en faktura nu i september på den årliga serviceavgiften?

Den årliga serviceavgiften faktureras i början av varje kalenderår. Det är en förskottsbetalning baserat på föregående års ackumulerade antal GTIN med publicerade bilder.

De fakturor med en årlig serviceavgift som skickas till dig vid andra tillfällen under året är i samband med att nya bilder kvalitetssäkras samt nya GTIN med bilder publiceras i MediaStore. Dessa fakturor skickas ut månaden efter publiceringstillfället. För nya GTIN, med publicerade bilder, regleras den årliga serviceavgiften efter antalet återstående månader på året. Om bilderna publiceras i exempelvis augusti månad ges 58 % rabatt på den årliga serviceavgiften.

Läs mer om våra avgifter och den årliga serviceavgiften i Avgifter & Avtal

Exempel på faktura