15. Jag har redan ett avtal med en annan tjänst. Kan jag ändå teckna avtal med Validoo MediaStore?

Det finns ingenting i avtalet med Validoo MediaStore som hindrar dig från att ha avtal med flera bildtjänstleverantörer.