13. Vad innebär det att Validoo har äganderätten och samtliga immateriella rättigheter till bilder som Validoo har fotograferat på uppdrag av kunden i Validoo MediaStore?

Validoo har äganderätten för de bilder som Validoo fotograferar åt en kund. Det innebär att Validoo äger rätt att disponera över bilder inom ramen för Validoo MediaStore. Det är alltid kunden som avgör om en bild ska publiceras eller inte. Kunder kan alltid använda bilder på annat sätt och i andra kanaler än i Validoo MediaStore. Om du väljer att avsluta ditt avtal med Validoo MediaStore kan du disponera dina produktbilder som du själv önskar.