13. Vad innebär det att Validoo har äganderätten och innehar samtliga immateriella rättigheter till bilder som Validoo har framställt på uppdrag av kunden för användning i Validoo MediaStore?

Bilder som Validoo fotograferar på kunds uppdrag har Validoo äganderätten till. Det innebär att Validoo äger rätt att disponera över bilder inom ramen för Validoo MediaStore. Det är alltid kunden som avgör om en bild är publicerad eller inte och kunden kan alltid använda bilder på annat sätt och i andra kanaler än i Validoo MediaStore. Om du väljer att avsluta ditt avtal med Validoo MediaStore så kan du disponera dina produktbilder som du själv önskar.