Vanliga frågor

 • 1. Hur går jag tillväga för att publicera mina bilder i Validoo MediaStore?

  Om du ska ladda upp egna bilder så bör du först kontrollera att ni har de immateriella rättigheterna till bilderna. Det är också viktigt att granska era bilder så att de följer våra kvalitetssäkringsregler. Tänk på att innan du kan ladda upp bilder eller skicka varuprover för fotografering måste du lägga order på produkterna i vår kundportal MyValidoo.

 • 2. Jag undrar om vi behöver skicka in atikelinformation på nytt? Några av produkterna skickades in för länge sedan, men har inte förändrats.

  I Validoo MediaStore har du redan all artikelinformation som automatiskt kopplas samman med dina produktbilder. Artikelinformation hämtas från Validoo Item, men om artikelinformationen är äldre än ett år så bör du ta tillfället i akt att säkerställa att den är uppdaterad och skicka in den på nytt.

 • 3. Vi vill teckna ett avtal med Validoo MediaStore. Behöver vi även teckna ett avtal med Validoo Item?

  Ja, för att kunna använda dig av Validoo MediaStore måste du även ha ett avtal med Validoo Item.

 • 4. Hur lägger jag order för fotografering och/eller kvalitetssäkring av bilder?

  Du loggar in i MyValidoo och där lägger du dina order. Ordern går direkt över till Validoo MediaStore.

 • 5. Finns det någon instruktion för hur jag lägger order?

  Ja, om du går in i MyValidoo så hittar du en användarmanual där.

 • 6. Vart och hur skickar jag in produkter för fotografering?

  När du lagt en order för fotografering ska du skriva ut en följesedel och på den står också adressen var du ska skicka dina varuprover. Tänk på att emballera produkterna väl så de är fint fotografiskt skick när de kommer fram.

 • 7. Ska jag skicka in produktionsprov eller prototyp för fotografering?

  Det kan ni välja själva, utgå från förpackningstypen för att avgöra vad som blir bäst i fotograferingen.

  Exempel: En yoghurt i tetrapack är det oftast bättre att fotografera en prototyp.

 • 8. Vad ska jag tänka på när jag skickar produkterna för fotografering?

  Välj produkter som är i fint fotografiskt skick och utan datumstämplar. Om det finns datumstämplar så retuscherar vi bort dem (kostnad, se avgifterna för Validoo MediaStore). Tänk på att det för vissa förpackningstyper är bäst att fotografera produktionsprover, medan i andra fall är prototyper att föredra. Lägg tunga produkter längst ner så att inte ömtåliga förpackningar trycks ihop. Emballera väl runt och mellan produkterna så att det inte blir skavda eller nötta under transporten.

 • 9. Ingår fotografering från alla håll (front, perspektiv, sida och topp) eller kostar de extra?

  I ordinarie fotografering ingår 1 marknadsbild (se fotomanual) och 1-3 planogrambilder (antal vinklar beror på typ av förpackning). Det går att beställa extra bilder vid behov.

  Läs mer om avgifter och avtal

 • 10. Hur ser det ut när man laddar upp bilder?

  Först lägger du en order i MyValidoo. Ordern går över till Validoo MediaStore där du laddar upp bilden från ordern eller startar vid massuppladdning och knyter bilderna till ordern efter uppladdningen. Läs mer i användarmanualen som du hittar när du är inloggad i tjänsten.

 • 11. Vi har några bilder som saknar urklippsbana. De har även synliga datummärkningar som behöver tas bort. Kan ni hjälpa oss med detta?

  Ja, du beställer Kvalitetssäkring Bild PLUS och då ingår redigering. Se avgifter för Validoo MediaStore för detaljer.

 • 12. Var hittar jag kvalitetssäkringsreglerna för Validoo MediaStore?

  Kvalitetssäkringsreglerna hittar du här.

 • 13. Vad innebär det att Validoo har äganderätten och samtliga immateriella rättigheter till bilder som Validoo har fotograferat på uppdrag av kunden i Validoo MediaStore?

  Validoo har äganderätten för de bilder som Validoo fotograferar åt en kund. Det innebär att Validoo äger rätt att disponera över bilder inom ramen för Validoo MediaStore. Det är alltid kunden som avgör om en bild ska publiceras eller inte. Kunder kan alltid använda bilder på annat sätt och i andra kanaler än i Validoo MediaStore. Om du väljer att avsluta ditt avtal med Validoo MediaStore kan du disponera dina produktbilder som du själv önskar.

 • 14. Vad kostar det att använda Validoo MediaStore?
 • 15. Jag har redan ett avtal med en annan tjänst. Kan jag ändå teckna avtal med Validoo MediaStore?

  Det finns ingenting i avtalet med Validoo MediaStore som hindrar dig från att ha avtal med flera bildtjänstleverantörer.

 • 16. Kan köpare hämta bilder i MediaStore?

  Ja, om de är mottagarkunder i Validoo MediaStore.

 • 17. Varför får jag en faktura nu i september på den årliga serviceavgiften?

  Den årliga serviceavgiften faktureras i början av varje kalenderår. Det är en förskottsbetalning baserat på föregående års ackumulerade antal GTIN med publicerade bilder.

  De fakturor med en årlig serviceavgift som skickas till dig vid andra tillfällen under året är i samband med att nya bilder kvalitetssäkras samt nya GTIN med bilder publiceras i MediaStore. Dessa fakturor skickas ut månaden efter publiceringstillfället. För nya GTIN, med publicerade bilder, regleras den årliga serviceavgiften efter antalet återstående månader på året. Om bilderna publiceras i exempelvis augusti månad ges 58 % rabatt på den årliga serviceavgiften.

  Läs mer om våra avgifter och den årliga serviceavgiften i Avgifter & Avtal

  Exempel på faktura

 • 18. Varför är det olika avgifter i vår faktura beträffande den årliga serviceavgiften?

  Anledningen till att det är olika avgifter beror på den årliga serviceavgiften som baseras på nivåer. Du uppnår olika nivåer beroende på antalet GTIN med bilder som publiceras. Det resulterar i att det kan bli olika avgifter, för publicering av nya GTIN med bilder, i en och samma faktura.

  Vi kan se på din faktura som ett exempel. Avgiften baseras på föregående års totala mängd GTIN med publicerade bilder i Validoo MediaStore, och faktureras i förskott i början av kalenderåret. För nya GTIN med publicerade bilder skickas en månadsfaktura. Läs mer om dem i fråga 17.

  Det första antalet GTIN med publicerade bilder har avgiften 295 SEK per GTIN med publicerade bilder (från 0 till 75) och de efterföljande 50 hamnar på 180 SEK per GTIN med publicerade bilder (för antalet 76 till 150). Vi räknar ut summan enligt följande: (75*295) + (50*180) = 31 125 SEK för 125 GTIN med publicerade bilder.

  Läs mer om den årliga serviceavgiften, och se de olika avgiftsnivåerna, i Avgifter & Avtal

  Exempel

 • 19. Jag har fått en faktura för tjänst / serviceavgift, vad avser fakturan?

  För tjänsten Validoo MediaStore gäller startavgift, rörlig avgift och tilläggsavgift (för planogram). Läs mer om priser och avtalsvillkor för Validoo MediaStore