Så går det till

För att producera en fotorealistisk datorgenererad bild (CGI  Computer Generated Image) behövs en 3D-modell. Här följer två beställningsalternativ:

CGI inklusive 3D-modellering

Vi tar ansvar för hela produktionen, det vill säga 3D-modellering samt att producera din CGI. När en 3D-modell har producerats är det lättare att ta fram CGI framöver, exempelvis variantgrundande artiklar. 

Förpackningstyper inom 3D-modellering:

  • Enkel hård/mjuk förpackning eller modell
  • Avancerad hård/mjuk förpackning eller modell

Varje kategori är en generalisering av olika förpackningstyper. Det krävs olika avancerade tekniker för 3D-modelleringar. Det innebär att produktionstid samt avgift beror på förpackningstyp samt typ av artwork/dekor.

Notera att vi kan behöva fotografera det synliga innehållet i transparenta förpackningar. Det ordnar vi enkelt i vår studio.

CGI på befintlig 3D-modell

Detta alternativ förutsätter att du redan har en 3D-modell för den aktuella förpackningstypen, som är framställd för CGI. Det tillkommer ingen extra kostnad om vi har en 3D-modell som vi tidigare producerat åt dig, vilken kan användas igen för att ta fram CGI för exempelvis variantgrundande artiklar.