Riktlinjer och kvalitetssäkringsregler

Kvalitetssäkringsreglerna beskriver Validoo MediaStores riktlinjer och regler på produktbilder, vad som ingår i kvalitetssäkringen, hur den går till samt vilka resultat den kan ge. De har tagits fram med hjälp av Validoos referensgrupper och baseras på GS1:s globala standard för produktbilder, GS1 Product Image Specification.

Riktlinjer och kvalitetssäkringsregler för Validoo MediaStore för regler som börjar gälla från och med den 1 februari 2017.

Ta del av ytterligare information om produktbilder inom Foodservice i Rekommendation för produktbilder inom Foodservice.