Redigering av planogrambilder

När du laddar upp produktbilder i Validoo MediaStore kontrollerar vi att bilderna följer Kvalitetssäkringsreglerna. Om vi hittar fel på bilderna bedöms de som ej godkända (NOK, not ok). Du kan då välja att beställa redigering av oss, alternativt att du lägger en ny order och laddar upp en ny bild eller beställer produktfotografering.

Vi kan redigera följande fel, med förutsättning att bilderna i övrigt är godkända:

  • Bilden innehåller en urklippsbana men den är inte döpt ”Path 1”.
  • Bilden innehåller alfakanaler eller lager.
  • Bilden har inte en transparent bakgrund.
  • Bilden är inte beskuren exakt vid bildobjektets kant.

Beroende på bildens utseende kan vi även redigera följande fel:

  • Bilden är inte framställd rakt på framifrån, från toppen eller från någon av sidorna. Observera att bildobjektet måste bestå av fler än 1800 pixlar för att kunna redigeras.

Om det inte är möjligt med bildredigering är vår rekommendation att beställa produktfotografering. Få mer information och ta del av våra avgifter för redigering och fotografering under Avgifter & avtal.