Redigering av marknadsbilder

När du laddar upp produktbilder i Validoo MediaStore kontrollerar vi att bilderna följer Kvalitetssäkringsreglerna. Om vi hittar fel på bilderna ges bedömningen NOK (not ok, ej godkänt). Du kan då välja att beställa redigering av oss, alternativt att du lägger en ny order och laddar upp en ny bild eller beställer produktfotografering.

Vi kan redigera följande fel, med förutsättning att bilderna i övrigt är godkända:

  • Urklippsbanan är inte aktiverad, korrekt utformad eller har rätt namnsättning.
  • Det finns spår av damm eller repor.
  • Moarémönster är för framträdande.
  • Det finns synliga bäst-före-datum.
  • Bilden innehåller alfakanaler eller lager.
  • Bilden har stödlinjer.
  • Bilden är inte beskuren så nära bildobjektet som möjligt. Det får finnas max 5% yta från bildobjektets yttersta kanter till beskärning (bildens sidor). Observera att bildobjektet måste bestå av fler än 1800 pixlar för att kunna redigeras Arkiveringen av filen är inte i RGB 8 bitar per färgkanal.

Beroende på bildens utseende kan vi även redigera följande fel:

  • Färg och kontrast är inte realistiska och balanserade.
  • Retuschering är inte övertygande vid 200% förstoring.
  • Bilden är inte fotograferad med professionell ljussättning. 

Vi hjälper dig med kvaliteten på dina bilder. Avgifter och mer information om bildredigering finns att tillgå under Avgifter & avtal.