Omfotografering av marknadsbilder

När du laddar upp produktbilder i Validoo MediaStore kontrollerar vi att bilderna följer Kvalitetssäkringsreglerna. Vissa fel kan redigeras, andra går inte att rätta till. Vår rekommendation i dessa fall är att beställa fotografering av produkten.

  • Vid följande brister behöver dina bilder omfotograferas:
  • Bilden har interpoleringsartefakter eller kompressionsartefakter.
  • Det finns synliga signaturer, fingeravtryck eller vattenstämplar.
  • Bilden är en scannad bild från utskrivna sidor.
  • Bilden är inte professionellt och skarpt fotograferad.
  • Bilden är överskärpt i den digitala bildbehandlingen.
  • Bildobjektet är mindre än 1800 pixlar vid beskärning.

Vi hjälper dig med kvaliteten på dina bilder. Beställ fotografering av oss. Avgifter och mer information hittar du under Avgifter & avtal.