Kvalitetssäkring utan redigering

Du kan välja att vi ska kvalitetssäkra, men inte redigera, dina befintliga produktbilder. Då lägger du en order för ”Kvalitetssäkring Bild”. 

Följ dessa steg om du endast vill kvalitetssäkra dina produktbilder:

  1. Säkerställ att produktinformationen finns hos Validoo Item, samt att den är aktuell.
  2. Säkerställ att dina produktbilder följer Validoo MediaStores kvalitetssäkringsregler.
  3. Lägg en order för "Kvalitetssäkring Bild" i Validoo MediaStore, inloggad i MyValidoo.
  4. Ladda upp produktbilderna i Validoo MediaStore.
  5. Validoo MediaStore kontrollerar bilderna. Det tar maximalt fem arbetsdagar från att vi har tagit emot både produktinformation och bild till att bilderna är klara. När bilderna är klara skickar vi ett e-postmeddelande.
  6. Godkänn bilderna för publicering i Validoo MediaStore.

Välj något av följande alternativ vid ej godkänt resultat:

  • Beställ redigering av din bild − ”Redigering Bild”.
  • Redigera själv din bild, lägg en ny order för Kvalitetssäkring Bild och ladda upp bilden.
  • Lägg en order för fotografering och skicka in ditt varuprov till vår studio.