Kvalitetssäkring inklusive redigering

När du lägger en order för kvalitetssäkring av dina befintliga produktbilder kan du välja ”Kvalitetssäkring Bild PLUS” för att även låta oss redigera dem.

Förutom att du sparar tid och pengar på att beställa redigeringen i förväg, får du en mer avancerad redigering. Vid ”Kvalitetssäkring Bild PLUS” ser vi till att bilden får bästa möjliga kvalitet utifrån dess förutsättningar. Vi redigerar bilden till att nå en bra bit över bildens minimikrav för godkänd kvalitet.

Några exempel på avancerade redigeringar vid ”Kvalitetssäkring Bild PLUS”:

  • Borttagning av damm och repor.
  • Förbättring av ljussättning, färg och kontrast
  • En manuell förbättring av en automatiserad urklippsbana, för att möjliggöra en bättre friläggning av bilden.

Följ dessa steg om du vill kvalitetssäkra samt redigera dina produktbilder:

  1. Säkerställ att produktinformationen finns hos Validoo Item, samt att den är aktuell.
  2. Dina produktbilder ska följa Validoo MediaStores kvalitetssäkringsregler. Ta del av vilka brister som kan redigeras för marknadsbilder respektive planogrambilder, samt vilka brister som inte går att rätta till.
  3. Lägg en order för ”Kvalitetssäkring Bild PLUS” i Validoo MediaStore, inloggad i MyValidoo.
  4. Ladda upp produktbilderna i Validoo MediaStore.
  5. Vi kontrollerar och redigerar bilderna. Det tar maximalt fem arbetsdagar från att vi har tagit emot både produktinformation och bild till att bilderna är klara. När bilderna är klara får du ett e-postmeddelande.
  6. Godkänn bilderna för publicering i Validoo MediaStore.