Hantera, kvalitetssäkra och redigera bilder

Om du inte väljer att fotografera dina produkter hos oss, kan du ladda upp dina befintliga produktbilder för kvalitetssäkring.

Du kan även låta våra professionella redigerare att redigera dem, i kombination med kvalitetssäkringen eller i efterhand.

Vid godkänt resultat är det möjligt att publicera bilderna för dina mottagare.

 • Kvalitetssäkring inklusive redigering

  När du lägger en order för kvalitetssäkring av dina befintliga produktbilder kan du välja ”Kvalitetssäkring Bild PLUS” för att även låta oss redigera dem.

  Förutom att du sparar tid och pengar på att beställa redigeringen i förväg, får du en mer avancerad redigering. Vid ”Kvalitetssäkring Bild PLUS” ser vi till att bilden får bästa möjliga kvalitet utifrån dess förutsättningar. Vi redigerar bilden till att nå en bra bit över bildens minimikrav för godkänd kvalitet.

  Några exempel på avancerade redigeringar vid ”Kvalitetssäkring Bild PLUS”:

  • Borttagning av damm och repor.
  • Förbättring av ljussättning, färg och kontrast
  • En manuell förbättring av en automatiserad urklippsbana, för att möjliggöra en bättre friläggning av bilden.

  Följ dessa steg om du vill kvalitetssäkra samt redigera dina produktbilder:

  1. Säkerställ att produktinformationen finns hos Validoo Item, samt att den är aktuell.
  2. Dina produktbilder ska följa Validoo MediaStores kvalitetssäkringsregler. Ta del av vilka brister som kan redigeras för marknadsbilder respektive planogrambilder, samt vilka brister som inte går att rätta till.
  3. Lägg en order för ”Kvalitetssäkring Bild PLUS” i Validoo MediaStore, inloggad i MyValidoo.
  4. Ladda upp produktbilderna i Validoo MediaStore.
  5. Vi kontrollerar och redigerar bilderna. Det tar maximalt fem arbetsdagar från att vi har tagit emot både produktinformation och bild till att bilderna är klara. När bilderna är klara får du ett e-postmeddelande.
  6. Godkänn bilderna för publicering i Validoo MediaStore.
 • Kvalitetssäkring utan redigering

  Du kan välja att vi ska kvalitetssäkra, men inte redigera, dina befintliga produktbilder. Då lägger du en order för ”Kvalitetssäkring Bild”. 

  Följ dessa steg om du endast vill kvalitetssäkra dina produktbilder:

  1. Säkerställ att produktinformationen finns hos Validoo Item, samt att den är aktuell.
  2. Säkerställ att dina produktbilder följer Validoo MediaStores kvalitetssäkringsregler.
  3. Lägg en order för "Kvalitetssäkring Bild" i Validoo MediaStore, inloggad i MyValidoo.
  4. Ladda upp produktbilderna i Validoo MediaStore.
  5. Validoo MediaStore kontrollerar bilderna. Det tar maximalt fem arbetsdagar från att vi har tagit emot både produktinformation och bild till att bilderna är klara. När bilderna är klara skickar vi ett e-postmeddelande.
  6. Godkänn bilderna för publicering i Validoo MediaStore.

  Välj något av följande alternativ vid ej godkänt resultat:

  • Beställ redigering av din bild − ”Redigering Bild”.
  • Redigera själv din bild, lägg en ny order för Kvalitetssäkring Bild och ladda upp bilden.
  • Lägg en order för fotografering och skicka in ditt varuprov till vår studio.
 • Riktlinjer och kvalitetssäkringsregler

  Kvalitetssäkringsreglerna beskriver Validoo MediaStores riktlinjer och regler på produktbilder, vad som ingår i kvalitetssäkringen, hur den går till samt vilka resultat den kan ge. De har tagits fram med hjälp av Validoos referensgrupper och baseras på GS1:s globala standard för produktbilder, GS1 Product Image Specification.

  Riktlinjer och kvalitetssäkringsregler för Validoo MediaStore för regler som börjar gälla från och med den 1 februari 2017.

  Ta del av ytterligare information om produktbilder inom Foodservice i Rekommendation för produktbilder inom Foodservice.

 • Publicering av godkända bilder

  Efter genomförd kvalitetssäkring med godkänt resultat (OK) ska du godkänna bilden för publicering. Det innebär att du tillgängliggör bilden för dina mottagare i Validoo MediaStore. Du kan också välja att få dina kvalitetssäkrade produktbilder automatiskt publicerade utan extra kostnad. Kontakta oss för att aktivera funktionen "Autopublicering av bilder"

  Mejla oss för att aktivera >>

 • Redigering av marknadsbilder

  När du laddar upp produktbilder i Validoo MediaStore kontrollerar vi att bilderna följer Kvalitetssäkringsreglerna. Om vi hittar fel på bilderna ges bedömningen NOK (not ok, ej godkänt). Du kan då välja att beställa redigering av oss, alternativt att du lägger en ny order och laddar upp en ny bild eller beställer produktfotografering.

  Vi kan redigera följande fel, med förutsättning att bilderna i övrigt är godkända:

  • Urklippsbanan är inte aktiverad, korrekt utformad eller har rätt namnsättning.
  • Det finns spår av damm eller repor.
  • Moarémönster är för framträdande.
  • Det finns synliga bäst-före-datum.
  • Bilden innehåller alfakanaler eller lager.
  • Bilden har stödlinjer.
  • Bilden är inte beskuren så nära bildobjektet som möjligt. Det får finnas max 5% yta från bildobjektets yttersta kanter till beskärning (bildens sidor). Observera att bildobjektet måste bestå av fler än 1800 pixlar för att kunna redigeras Arkiveringen av filen är inte i RGB 8 bitar per färgkanal.

  Beroende på bildens utseende kan vi även redigera följande fel:

  • Färg och kontrast är inte realistiska och balanserade.
  • Retuschering är inte övertygande vid 200% förstoring.
  • Bilden är inte fotograferad med professionell ljussättning. 

  Vi hjälper dig med kvaliteten på dina bilder. Avgifter och mer information om bildredigering finns att tillgå under Avgifter & avtal.

 • Redigering av planogrambilder

  När du laddar upp produktbilder i Validoo MediaStore kontrollerar vi att bilderna följer Kvalitetssäkringsreglerna. Om vi hittar fel på bilderna bedöms de som ej godkända (NOK, not ok). Du kan då välja att beställa redigering av oss, alternativt att du lägger en ny order och laddar upp en ny bild eller beställer produktfotografering.

  Vi kan redigera följande fel, med förutsättning att bilderna i övrigt är godkända:

  • Bilden innehåller en urklippsbana men den är inte döpt ”Path 1”.
  • Bilden innehåller alfakanaler eller lager.
  • Bilden har inte en transparent bakgrund.
  • Bilden är inte beskuren exakt vid bildobjektets kant.

  Beroende på bildens utseende kan vi även redigera följande fel:

  • Bilden är inte framställd rakt på framifrån, från toppen eller från någon av sidorna. Observera att bildobjektet måste bestå av fler än 1800 pixlar för att kunna redigeras.

  Om det inte är möjligt med bildredigering är vår rekommendation att beställa produktfotografering. Få mer information och ta del av våra avgifter för redigering och fotografering under Avgifter & avtal.

 • Omfotografering av marknadsbilder

  När du laddar upp produktbilder i Validoo MediaStore kontrollerar vi att bilderna följer Kvalitetssäkringsreglerna. Vissa fel kan redigeras, andra går inte att rätta till. Vår rekommendation i dessa fall är att beställa fotografering av produkten.

  • Vid följande brister behöver dina bilder omfotograferas:
  • Bilden har interpoleringsartefakter eller kompressionsartefakter.
  • Det finns synliga signaturer, fingeravtryck eller vattenstämplar.
  • Bilden är en scannad bild från utskrivna sidor.
  • Bilden är inte professionellt och skarpt fotograferad.
  • Bilden är överskärpt i den digitala bildbehandlingen.
  • Bildobjektet är mindre än 1800 pixlar vid beskärning.

  Vi hjälper dig med kvaliteten på dina bilder. Beställ fotografering av oss. Avgifter och mer information hittar du under Avgifter & avtal.

 • Rekommendation för produktbilder avsedda för Foodservice

  För produktbilder som är avsedda för Foodservice finns ytterligare rekommendationer, utöver kvalitetssäkringsreglerna.

  Ladda ner rekommendation för produktbilder inom Foodservice (pdf)