8. Hur ändrar jag det GLN som vi använder oss av för att identifiera mitt företag i Validoo Item?

Avtalen är knutna till det GLN som man angett när man tecknat avtalet. Kontakta vår kundservice för att få hjälp att teckna ett nytt avtal med Validoo Item för ditt företags nya GLN. Det innebär att när du ändrar GLN måste du teckna ett nytt avtal och betala en ny startavgift. Den artikelinformation som är inskickad för ett GLN flyttas inte över till ett annat, det måste då skickas in på nytt.