6. Hur gör jag för att få mina valideringsrapporter via e-post?

Validoo Item skickar alltid valideringsrapporten till det system som du skickar artikelinformationen från. Du kan du även välja att få en kopia på valideringsrapporten via e-post.

När du loggar in i MyValidoo, gå in på Avtal och klicka på det avtal som du vill ändra e-postadress till. Du kommer då in i avtalet och kan ändra e-postadress. Vi rekommenderar att du använder en opersonlig e-postadress som flera på företaget har tillgång till, för att ta emot valideringsrapporter.