5. Hur tolkar jag felmeddelandet i min valideringsrapport?

I affärsdokumentspecifikation för atikelinformation kan du läsa mer om termerna som valideringslreglerna och valideringsrapporten hänvisar till. Reglerna och affärsdokumentspecifikationen hittar du bland specifikationerna för Artikelinformation.