1. Vad är en prenumeration?

Validoo Item är ett så kallat publiceringssystem. Det innebär att leverantörer publicerar sin artikelinformation i systemet, och om artikelinformationen godkänns vid valideringen så kommer informationen att lagras i systemet och finnas tillgänglig för handelsföretagen. Därefter är det handelsföretagen som avgör vilken artikelinformation som de vill importera till sina system genom en så kallad prenumeration. Prenumerationer kan göras för till exempel alla artiklar från en viss leverantör eller för en viss artikel.