Vanliga frågor

 • 1. Vad är en prenumeration?

  Validoo Item är ett så kallat publiceringssystem. Det innebär att leverantörer publicerar sin artikelinformation i systemet, och om artikelinformationen godkänns vid valideringen så kommer informationen att lagras i systemet och finnas tillgänglig för handelsföretagen. Därefter är det handelsföretagen som avgör vilken artikelinformation som de vill importera till sina system genom en så kallad prenumeration. Prenumerationer kan göras för till exempel alla artiklar från en viss leverantör eller för en viss artikel.

 • 2. Vad ska jag göra när jag får ett meddelande om att köparen som jag skickar min artikelinformation till inte prenumererar på min artikelinformation?

  Kontakta din mottagare och be dem lägga upp en prenumeration i Validoo Item.

 • 3. Hur gör jag för att ange min artikelinformation som privat till en mottagare?

  Om du enbart anger en mottagares GLN är det bara den mottagaren som kan se din artikelinformation.

 • 4. Måste jag skicka min artikelinformation en gång per mottagare?

  Ja, i nuläget måste du ange varje mottagare som ska ta del av artikelinformationen. Om man kan ange flera mottagare samtidigt är en fråga för systemleverantören.

 • 5. Hur tolkar jag felmeddelandet i min valideringsrapport?

  I affärsdokumentspecifikation för atikelinformation kan du läsa mer om termerna som valideringslreglerna och valideringsrapporten hänvisar till. Reglerna och affärsdokumentspecifikationen hittar du bland specifikationerna för Artikelinformation.

 • 6. Hur gör jag för att få mina valideringsrapporter via e-post?

  Validoo Item skickar alltid valideringsrapporten till det system som du skickar artikelinformationen från. Du kan du även välja att få en kopia på valideringsrapporten via e-post.

  När du loggar in i MyValidoo, gå in på Avtal och klicka på det avtal som du vill ändra e-postadress till. Du kommer då in i avtalet och kan ändra e-postadress. Vi rekommenderar att du använder en opersonlig e-postadress som flera på företaget har tillgång till, för att ta emot valideringsrapporter.

 • 7. Kan jag använda fler än ett GLN för att identifiera mitt företag i Validoo Item?

  Ja, om ditt företag tecknar ett avtal med Validoo Item för varje GLN. Då kommer varje GLN att fungera som en enskild leverantör i Validoo Item.

 • 8. Hur ändrar jag det GLN som vi använder oss av för att identifiera mitt företag i Validoo Item?

  Avtalen är knutna till det GLN som man angett när man tecknat avtalet. Kontakta vår kundservice för att få hjälp att teckna ett nytt avtal med Validoo Item för ditt företags nya GLN. Det innebär att när du ändrar GLN måste du teckna ett nytt avtal och betala en ny startavgift. Den artikelinformation som är inskickad för ett GLN flyttas inte över till ett annat, det måste då skickas in på nytt.

 • 9. Kan jag skicka artikelinformation från flera system?

  För varje avtal används ett system. Om du vill använda två olika system behövs två olika GLN samt två olika avtal.

 • 10. Jag har fått en faktura för tjänst / serviceavgift, vad avser fakturan?

  Startavgiften och den årliga serviceavgiften avser tjänsten Validoo Item. Läs mer om priser och avtalsvillkor för Validoo Item.