Verifiera ett egenutvecklat system

Det är möjligt att utveckla ett eget system för att skicka artikelinformation, men även detta system måste verifieras av Validoo. Tänk på att det kan ta längre tid att verifiera ett egenutvecklat system än att välja ett redan verifierat system.

Förbereda verifiering

 1. Utveckla och testa systemet på egen hand så att det fungerar felfritt.
 2. Kontakta Validoos support för att teckna ett verifieringsavtal och för att registrera systemet som avsändarsystem i Validoo Item.
 3. Skicka testfiler till Validoo Items testköpare.

Verifiera systemet

 1. Skapa verifieringsfiler och skicka dem till Validoo Items verifieringsköpare. Valideringsrapporterna visar om filerna har accepterats eller avvisats.
 2. Kontakta Validoos support för att få systemets användargränssnitt godkänt.

När systemet har godkänts som ett verifierat kommersiellt system publiceras kontaktuppgifter på vår webbplats.

Kostnad för att verifiera system

Det kostar 3 000 SEK att verifiera ett system.

För kommersiella system tillkommer en årlig serviceavgift på 1 000 SEK. I den årliga serviceavgiften ingår:

 • Rätt att skicka artikelinformation till Validoo Item
 • Publicering på Validoos lista över verifierade system
 • Riktad information till systemleverantörer
 • Informationsmöten
 • Viss rådgivning

Verifieringsfiler 

För att verifiera ett system ska följande varianter av verifieringsfiler skickas till Validoo Item: 

 • Artikelhierarki med tre produktnivåer, där så många termer som möjligt är ifyllda med giltiga värden
 • Artikelhierarki med fler än tre produktnivåer, till exempel 6-pack dryckesflaskor i fyra nivåer
 • Artikelhierarki med expoenhet
 • Artikelhierarki med blandat sortiment
 • Artikelinformation med förpackningsmaterial redovisat
 • Artikelinformation som innehåller en utgående produkt
 • Artikelinformation där lavhöjd inte är samma som den inneliggande produktens höjd
 • Artikelinformation där staplingshöjd inte är samma som produktens höjd
 • Artikelinformation som innehåller information om farligt gods
 • Artikelinformation som innehåller livsmedelsinformation