Säkra kommunikationsprotokoll

Alla system som kommunicerar med Validoo Item måste använda sig av ett säkert kommunikationsprotokoll.

Protokollet ska ha stöd för kryptering och signering för att säkerställa att ingen information går förlorad och att det i alla transaktioner finns en tydlig spårbarhet. Vi har valt kommunikationsprotokollen AS2 som godkänt protokoll. AS2 är ett http-baserat protokoll.

Om du ska ansluta ditt företag till Validoo Item med ett AS2-protokoll så behöver du kontakta vår kundservice för att få hjälp med anslutningen.

Alla system som vi har verifierat har AS2-kommunikation till och från Validoo Item.