Teckna avtal

Ett avtal måste tecknas med Validoo för att en verifiering ska påbörjas. Kontakta Validoo för ytterligare information och avtal.

Kostnaden är 3 000 SEK för att verifiera ett system, samt en årlig serviceavgift på 1 000 SEK för att vara ett sändande system.

I den årliga serviceavgiften ingår:

  • Rätt att skicka information till Validoo Item
  • Publicering på Validoos lista över verifierade system. Kontaktuppgifter samt en kort marknadsföringstext om ditt system (valfritt)
  • Riktad information till systemleverantörer
  • Informationsmöten
  • Viss rådgivning.

Konsultarvode debiteras enligt nedan:
Teknisk support  1 200 SEK / h
Avancerad support / konsult 1 400 SEK / h