Sätt upp en kommunikation

Ditt system skall identifieras med ett GLN (GS1-lokaliseringsnummer). Ett GLN är ditt företags elektroniska identitet. För att ett system ska kunna skicka digital information måste det identifieras med ett GLN-nummer. Det ska vara olika GLN i test- och produktionsmiljön.

Beställ abonnemang på GS1 Företagsprefix.

Vi har valt kommunikationsprotokollen AS2 som godkänt protokoll. AS2 är ett http-baserat protokoll. Det har stöd för kryptering och signering för att säkerställa att ingen information går förlorad och att det i alla transaktioner finns en tydlig spårbarhet. Läs mer om kommunikationsprotokollet AS2 här.