Utveckla ett system

Att utveckla ett system för att skicka produktinformation via Validoo Item är ett omfattande och återkommande arbete. Verksamhetskrav adderas till den globala standarden och förvaltningsreleaser sker oftast årligen. Vid förvaltningsreleaser förväntas du förändra ditt system för att skicka produktinformation på ett korrekt sätt.

 • Ta kontakt

  Inled kontakten med oss. För att ett system skall bli godkänt måste det utvecklas enligt de specifikationer och standarder som finns. Ta del av dokumentation och länkar för att utveckla ett system här.

 • Teckna avtal

  Ett avtal måste tecknas med Validoo för att en verifiering ska påbörjas. Kontakta Validoo för ytterligare information och avtal.

  Kostnaden är 3 000 SEK för att verifiera ett system, samt en årlig serviceavgift på 1 000 SEK för att vara ett sändande system.

  I den årliga serviceavgiften ingår:

  • Rätt att skicka information till Validoo Item
  • Publicering på Validoos lista över verifierade system. Kontaktuppgifter samt en kort marknadsföringstext om ditt system (valfritt)
  • Riktad information till systemleverantörer
  • Informationsmöten
  • Viss rådgivning.

  Konsultarvode debiteras enligt nedan:
  Teknisk support  1 200 SEK / h
  Avancerad support / konsult 1 400 SEK / h

 • Sätt upp en kommunikation

  Ditt system skall identifieras med ett GLN (GS1-lokaliseringsnummer). Ett GLN är ditt företags elektroniska identitet. För att ett system ska kunna skicka digital information måste det identifieras med ett GLN-nummer. Det ska vara olika GLN i test- och produktionsmiljön.

  Beställ abonnemang på GS1 Företagsprefix.

  Vi har valt kommunikationsprotokollen AS2 som godkänt protokoll. AS2 är ett http-baserat protokoll. Det har stöd för kryptering och signering för att säkerställa att ingen information går förlorad och att det i alla transaktioner finns en tydlig spårbarhet. Läs mer om kommunikationsprotokollet AS2 här.

 • Anmäl, testa och verifiera

  Anmäl ditt system

  En förutsättning för att du ska kunna skicka in filer till testmiljön är att du anmäler ditt system till Validoo. Systemet måste läggas upp i Validoo Item som ett sändande system. Kontaktuppgifter finner du här.

  Testa ditt system

  När systemet är utvecklat och säker kommunikation är uppsatt så kan du testa att skicka in produktinformation till vår testmottagare Validoo PreProd Test Recipient med GLN 7300027777774. Du får automatiskt tillbaka en valideringsrapport om huruvida produktinformationen var korrekt eller vilka felaktigheterna är. För att uppnå en hög användbarhet rekommenderar vi att du bygger bort möjligheten att göra dessa felaktigheter. Följ specifikationerna här.

  Verifiera ditt system

  När du anser att systemet är klart och alla fel är rättade är det dags att verifiera systemet i vår externa testmiljö för att det kan bli godkänt.

  Skicka in filer för verifiering (se verifieringsfallen nedan) till mottagaren Validoo PreProd Verification Recipient med GLN 7300027777781. Validoo beslutar vilka verifieringsfall som ska genomföras, i dialog med dig. När verifieringsfallet för ditt system är klara, och du har fått OK på valideringsrapporterna, ska du meddela din kontaktperson som då granskar filerna.

  Här följer våra verifieringsfall:

  1. Kolonial - förslagsvis ett paket flingor

  • 3-nivåers produkt
  • Ingredienser
  • Allergener
  • Näringsinnehåll

  2. 6-pack där två är konsumentartiklar - förslagsvis burkläsk

  • Ingredienser
  • Allergener
  • Näringsinnehåll
  • Panter
  • 4 nivåer

  3. Fryst - förslagsvis frysta ärtor

  • Ingredienser
  • Allergener
  • Näringsinnehåll
  • Temperaturer
  • Återvinningsavgift ej betald (se handledningen)
  • Hantering vid livscykelslut (se handledningen)
  • Varumärkesägare
  • Tillverkare

  4. ”Farliga” produkter - förslagsvis tändvätska (se handledningen)

  • Farligt gods (ADR)
  • Kemtekniskt – säkerhetsföreskrifter
  • CLP
  • Säkerhetsdatablad

  5. Färskvara - förslagsvis köttfärs

  • Viktvarukod
  • SRSback (pant)
  • Ingredienser
  • Allergener
  • Näringsinnehåll

  6. Expoenhet - förslagsvis chips, olika sorter (se handledningen)

  • Hantera mix /display
  • Verifiering av att förstått helheten
  • Hantering av pallinformation

  7. Återkallande av artikelhierarki (Withdrawal)

  • Skicka in meddelande för att dra tillbaka en tidigare inskickad artikelhierarki permanent
  • Skicka in meddelande för att dra tillbaka en inskickad artikelhierarki med syfte att uppdatera artikelhierarkin därefter

  Du hittar handledningen och de tekniska specifikationerna för Artikelinformation här.

 • Bli ett sändande system

  När ditt system blivit godkänt är det redo för att börja skicka produktinformation via Validoo Item.

  Vi lägger ut uppgifter samt en marknadsföringstext (valfritt) om alla godkända kommersiella system på vår hemsida, inklusive kontaktuppgifter, för att uppmärksamma leverantörer vilka system de kan välja mellan för att skicka in digital information.

  Marknadsföringstext om ditt system

  Hjälp oss att presentera ditt system på vår hemsida, om du så önskar. Skriv en text på maximalt 450 tecken om systemets funktioner och eventuella begränsningar. I samband med att ditt system blir godkänt önskar vi publicera den här informationen.