Tjänstebeskrivning Validoo DataEntry

Tjänstebeskrivningen beskriver vilka regelverk och standarder som Validoo DataEntry baseras på, vad som krävs för att bli kund till tjänsten samt hur tjänsten används.

Förutsättningar för användning av Validoo DataEntry

 1. Du identifierar ditt företag med ett GLN och dina produkter med GTIN. GLN (GS1-lokaliseringsnummer, Global Location Number) och GTIN (GS1-artikelnummer, Global Trade Item Number) tar du fram med hjälp av ett GS1 Företagsprefix som ditt företag abonnerar på från GS1 Sweden eller från annan GS1-organisation.
 2. Ditt företag ska teckna ett avtal för Validoo Item.
 3. Ditt företag ska teckna ett avtal för Validoo DataEntry.
 4. Ditt företag ska följa villkoren och betala avgifterna enligt gällande avtal för Validoo DataEntry.

Så fungerar Validoo DataEntry

 1. Validoo DataEntry är ett system för att fylla i artikelinformation som du skickar till mottagare som prenumererar på information från Validoo.
 2. Validoo DataEntry kan också användas för att överblicka och ändra tidigare skickad artikelinformation, eller för att korrigera felaktigheter som meddelats i valideringsrapporter från Validoo Item.
 3. I Validoo DataEntry kan du välja åtkomst för artikelinformationen, det vill säga vilken eller vilka mottagare som ska få tillgång till din artikelinformation.
 4. Du kan ladda ner artikelinformationen i olika format, till exempel pdf, HTML och XML.
 5. Du kan skapa mallar i Validoo DataEntry som kan användas för produkter som liknar varandra.
 6. Artikelinformation som är under arbete, ej färdigställd, kan sparas i Validoo DataEntry innan publicering.

Detta får du som kund till Validoo DataEntry

En användare som är inloggad i Validoo DataEntry kan göra följande:

 • Fylla i ny artikelinformation
 • Underhålla befintlig artikelinformation genom att uppdatera och korrigera informationen vid behov
 • Skapa mallar
 • Ta del av felmeddelanden om den inmatade informationen är otillräcklig eller felaktig utifrån globala och svenska valideringsregler, samt mottagarspecifika regler
 • Publicera artikelinformation till mottagare i Sverige och övriga länder som är anslutna till andra datapooler inom GDSN (ett globalt nätverk för synkronisering av artikelinformation)

Information

 1. Validoo DataEntry följer GS1:s standard för Artikelinformation som tas fram av GDSN.
 2.  Ny eller förändrad funktionalitet i Validoo DataEntry utvecklas och lanseras på efterfrågan. Ändringarna planeras och prioriteras utifrån komplexitet, kundefterfrågan samt kundnytta. Det finns inga fasta lanseringsdatum.
 3. Validoo DataEntry är normalt i drift 24 timmar per dygn, sju dagar i veckan. Driften är emellertid under vissa tider oövervakad och driftstörningar under dessa tider kan förekomma. Därtill kan störningar i driften även förekomma vid andra tillfällen på grund av underhåll eller liknande åtgärder.
 4. Du har tillgång till support måndag till fredag under kontorstid.