Tjänstebeskrivning

Tjänstebeskrivningen beskriver vilka regelverk och standarder som Validoo Item baseras på, vad som krävs för att bli kund till tjänsten samt hur tjänsten används.

Förutsättningar för att använda Validoo Item

För leverantörer
 1. Du identifierar ditt företag med ett GLN och dina produkter med GTIN. GLN (GS1-lokaliseringsnummer, Global Location Number) och GTIN (GS1-artikelnummer, Global Trade Item Number) tar du fram med hjälp av ett GS1 Företagsprefix som ditt företag abonnerar på från GS1 Sweden eller från någon annan GS1-organisation.
 2. Ditt företag måste teckna avtal för Validoo Item.
 3. Ditt företag måste följa villkoren och betala avgifterna enligt gällande avtal för Validoo Item.
 4. Ditt företag behöver ha ett system för att skicka artikelinformation. Systemet måste vara verifierat av GS1 Sweden.
 5. Systemet som ditt företag använder för att skicka artikelinformation måste kommunicera med Validoo Item med hjälp av ett säkert kommunikationsprotokoll.
 6. Den artikelinformation som ditt företag skickar via Validoo Item ska följa GS1s gällande standard för Artikelinformation.
För mottagare
 1. Du identifierar ditt företag med ett GLN. GLN (GS1-lokaliseringsnummer, Global Location Number) tar du fram med hjälp av ett GS1 Företagsprefix som ditt företag abonnerar på från GS1 Sweden eller från någon annan GS1-organisation.
 2. Ditt företag behöver ha ett system för att ta emot artikelinformation. Systemet som ditt företag använder för att ta emot artikelinformation måste kommunicera med Validoo Item med hjälp av ett säkert kommunikationsprotokoll.
 3. Ditt företag ska teckna avtal för Validoo Item.
 4. Ditt företag ska följa villkoren och betala avgifterna enligt gällande avtal för Validoo Item.
 5. Ett företag som ska ta emot artikelinformation måste aktivt skapa prenumerationer i Validoo Item. Prenumerationen görs antingen för en leverantörs hela sortiment eller delar av en leverantörs sortiment. Om du som mottagare inte har skapat prenumerationer kommer Validoo Item inte att skicka vidare artikelinformationen trots att leverantören har skickat artikelinformation till just den mottagaren.

Så fungerar Validoo Item

 1. Validoo Item kontrollerar att all artikelinformation som leverantörer skickar till mottagaren via Validoo Item följer de globala och svenska valideringsreglerna. Valideringsreglerna uppdateras två till tre gånger per år efter beslut av användargruppen för Validoo Item.
 2. Validoo Item kontrollerar även att artikelinformation följer mottagarspecifika valideringsregler om mottagaren har valt att aktivera en sådan regel. Mottagarspecifika regler kan till exempel vara gränsvärden för maximal pallhöjd eller maxvikt för en produkt.
 3. Validoo Item lagrar den senaste versionen av inskickad artikelinformation.
 4. Validoo Item vidarebefordrar den artikelinformation som har godkänts i kontrollen till de mottagare som har skapat en prenumeration.

Detta får du som kund till Validoo Item

För leverantörer
 1. Validoo Item skickar rapporter tillbaka till det system som ditt företag använder för att skicka artikelinformation.
 2. Validoo Item vidarebefordrar även återkopplingsmeddelanden från mottagaren tillbaka till ditt system.
 3. Du kan välja att få en kopia på valideringsrapporterna via e-post.
 4. Ditt företag har möjlighet att skicka artikelinformation till mottagare i andra länder som är anslutna till andra datapooler inom GDSN (ett globalt nätverk för synkronisering av artikelinformation).
 5. En användare som är inloggad i MyValidoo och Validoo Item kan göra följande:
 • Självadministrera användare
 • Administrera e-postkopia av valideringsrapport
För mottagare
 1. Ditt företag har möjlighet att ta emot artikelinformation från leverantörer i andra länder som är anslutna till andra datapooler inom GDSN (ett globalt nätverk för synkronisering av artikelinformation).
 2. En användare som är inloggad i Validoo Item på MyValidoo kan göra följande:
 • Självadministrera användare
 • Se mottagen artikelinformation samt från vem och när den har skickats
 • Se historik över mottagen artikelinformation samt från vem och när den har skickats
 • Ta ut statistikrapporter
 • Administrera mottagarspecifika valideringsregler
 • Administrera prenumerationer
 • Hämta kopior på redan mottagen artikelinformation
 • Skriva ut mottagen artikelinformation
För leverantörer och mottagare
 1. Validoo Item följer standarden för Artikelinformation som tas fram av GDSN. När GDSN annonserar ett versionsbyte är Validoo Item enligt avtal förbundna att uppgradera till den nya versionen. Validoo Item annonserar versionsbyten till anslutna kunder cirka sex månader innan bytet sker.
 2. Ny eller förändrad funktionalitet i Validoo Item utvecklas och lanseras på efterfrågan. Ändringarna planeras och prioriteras utifrån komplexitet, kundefterfrågan och kundnytta, och det finns inga fasta lanseringsdatum.
 3. Validoo Item är normalt i drift 24 timmar per dygn, sju dagar i veckan. Driften är emellertid under vissa tider oövervakad och driftstörningar under dessa tider kan förekomma. Därtill kan störningar i driften förekomma även på andra tider på grund av såväl planerade avbrott för underhåll och liknande åtgärder som begränsade icke planerade avbrott.
 4. Du har tillgång till support måndag till fredag under kontorstid.