3. Be dina mottagare att skapa prenumerationer

Ett företag som ska ta emot produktinformation måste aktivt skapa prenumerationer i Validoo Item. Prenumerationen görs antingen för en leverantörs hela sortiment eller delar av en leverantörs sortiment. Kontakta därför dina mottagare när ditt avtal med Validoo Item är klart.

Om mottagaren inte har skapat prenumerationer kommer Validoo Item inte att skicka vidare informationen även om du har skickat information till just den mottagaren.