2. Testa informationen

Testa gärna att du har fyllt i rätt information, enligt GS1:s standard för Artikelinformation, genom att publicera den till Validoo Items testköpare. Validoo Item validerar informationen och skickar tillbaka en valideringsrapport som visar om den är rätt.