Validoo Q-lab

Validoo Q-lab använder ett GLN (GS1-lokaliseringsnummer) för att identifiera sig som köpare i artikelinformationen. När artikelinformation ska skickas till Validoo Q-lab ska GLN 7300029128734 användas.